Các nước Arab thảo luận về tình hình Gaza

Các nước Arab thảo luận về tình hình Gaza

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Triển vọng về liên minh an ninh của các nước Arab

Triển vọng về liên minh an ninh của các nước Arab