Ca nhiễm Covid tối 28-3: Cả nước thêm 83.376 ca nhiễm mới; Hà Nội, Đắk Lắk F0 giảm mạnh

Ca nhiễm Covid tối 28-3: Cả nước thêm 83.376 ca nhiễm mới; Hà Nội, Đắk Lắk F0 giảm mạnh

Ca nhiễm Covid tối 23-3: Hà Nội F0 giảm chỉ còn 13.005 ca; số bệnh nhân khỏi bệnh cao kỷ lục

Ca nhiễm Covid tối 23-3: Hà Nội F0 giảm chỉ còn 13.005 ca; số bệnh nhân khỏi bệnh cao kỷ lục