Ca nhiễm Covid tối 10-4: Cả nước thêm 28.307 F0; ca tử vong giảm kỷ lục

Ca nhiễm Covid tối 10-4: Cả nước thêm 28.307 F0; ca tử vong giảm kỷ lục

Ca nhiễm Covid tối 4-4: Thêm 48.717 F0; cả nước có 42 ca tử vong

Ca nhiễm Covid tối 4-4: Thêm 48.717 F0; cả nước có 42 ca tử vong