Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm việc với huyện Hoài Đức

Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội làm việc với huyện Hoài Đức

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Lan tỏa tình đoàn kết quân dân qua Hội thi “Dân vận khéo” trong Cụm thi đua số 8

Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội: Lan tỏa tình đoàn kết quân dân qua Hội thi “Dân vận khéo” trong Cụm thi đua số 8

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tri ân người có công xã An Thượng

Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội tri ân người có công xã An Thượng

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi

Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi