Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát triển giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát triển giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: APEC đánh giá cao những đóng góp thiết thực, xây dựng của Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: APEC đánh giá cao những đóng góp thiết thực, xây dựng của Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba thành công tốt đẹp