Thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bài 2)

Thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bài 2)

Chỉ đạo điểm sơ kết Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Chỉ đạo điểm sơ kết Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bài 1)

Thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bài 1)

Chỉ đạo hội nghị điểm sơ kết thực hiên Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Chỉ đạo hội nghị điểm sơ kết thực hiên Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Bồi dưỡng chính trị cho gần 400 cán bộ chủ chốt Hội CCB Việt Nam

Bồi dưỡng chính trị cho gần 400 cán bộ chủ chốt Hội CCB Việt Nam

        Chỉ đạo điểm sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Chỉ đạo điểm sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

135 thí sinh đạt danh hiệu “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp toàn quân”

135 thí sinh đạt danh hiệu “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp toàn quân”

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (bài 4)

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (bài 4)

Tổng cục Chính trị: Tập huấn cán bộ đoàn năm 2013

Tổng cục Chính trị: Tập huấn cán bộ đoàn năm 2013

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (bài 3)

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (bài 3)