Biến chủng XBB của Omicron có thể lây lan nhanh dịp Tết

Biến chủng XBB của Omicron có thể lây lan nhanh dịp Tết