Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược cùng VNVC, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh về tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược cùng VNVC, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh về tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng