Hà Nội: Xuất hiện chùm ca bệnh tay chân miệng, thủy đậu trong trường học

Hà Nội: Xuất hiện chùm ca bệnh tay chân miệng, thủy đậu trong trường học

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phòng bệnh thế nào?

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phòng bệnh thế nào?


Người lớn không nên chủ quan với bệnh tay chân miệng

Người lớn không nên chủ quan với bệnh tay chân miệng

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết

Bộ Y tế thông tin về thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế thông tin về thuốc điều trị bệnh tay chân miệng