Bệnh sởi có nguy cơ bùng phát trong năm 2024?

Bệnh sởi có nguy cơ bùng phát trong năm 2024?