Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư

Máy bay DHC-6 đưa bệnh nhân từ đảo Trường Sa vào bờ điều trị

Máy bay DHC-6 đưa bệnh nhân từ đảo Trường Sa vào bờ điều trị

"Lửa hồng nhân ái" ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 5 bệnh viện

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 5 bệnh viện

Vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân: Các bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch

Vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân: Các bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch

Các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đang được điều trị tại nhiều bệnh viện

Các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đang được điều trị tại nhiều bệnh viện