Chung tay bảo vệ đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà

Chung tay bảo vệ đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà

Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà

Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà