Có khả năng hoãn AFF Suzuki Cup 2020

Có khả năng hoãn AFF Suzuki Cup 2020

Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020

Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020

PINACO (Việt Nam) là đơn vị đồng tài trợ của AFF Cup 2020

PINACO (Việt Nam) là đơn vị đồng tài trợ của AFF Cup 2020