SHB và ADB ký kết thỏa thuận ngân hàng phát hành

SHB và ADB ký kết thỏa thuận ngân hàng phát hành

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

ADB hỗ trợ cải thiện giáo dục và cơ sở hạ tầng vùng khó khăn

ADB hỗ trợ cải thiện giáo dục và cơ sở hạ tầng vùng khó khăn

ADB tài trợ 85 triệu USD nâng cấp hạ tầng nông thôn 6 tỉnh miền Trung

ADB tài trợ 85 triệu USD nâng cấp hạ tầng nông thôn 6 tỉnh miền Trung

ADB hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch

ADB hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch

ADB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

ADB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

ADB giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề của quá trình đô thị hóa

ADB giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề của quá trình đô thị hóa

ADB tài trợ 490 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng

ADB tài trợ 490 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng

ADB hỗ trợ cải cách và phát triển y tế tại Việt Nam

ADB hỗ trợ cải cách và phát triển y tế tại Việt Nam

ADB tài trợ gần 112 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp

ADB tài trợ gần 112 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp

ADB tài trợ cho ba tỉnh Quảng Nam, Đắc Lắc, Hà Tĩnh

ADB tài trợ cho ba tỉnh Quảng Nam, Đắc Lắc, Hà Tĩnh