leftcenterrightdel
Đại sứ Đặng Hoàng Giang (bên phải) và Đại sứ Dennis Francis ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trinidad & Tobago - Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam 

Việt Nam và Trinidad và Tobago nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp đại sứ theo Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Cùng ngày, văn bản Thông cáo chung đã được gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để lưu hành tại Liên hợp quốc như một văn kiện chính thức và thông báo đến các quốc gia thành viên của tổ chức này.

Với việc thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với Trinidad và Tobago, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với toàn bộ 35 quốc gia châu Mỹ và 192 quốc gia trên thế giới (bao gồm 190/193 nước thành viên Liên hợp quốc), qua đó tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, coi trọng phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latin và Caribbean.

Nhân dịp lễ ký, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Dennis Francis Smith về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. 

TRUNG ĐOÀN