Đoàn người mang theo cờ đỏ búa liềm, cờ Komsomol, ảnh Lênin đi bộ từ tượng đài Nguyên soái Georgy Zhukov tới Lăng Lênin, kính cẩn đặt hoa bên lăng. Khẳng định các giá trị bất diệt của Lênin, Chủ tịch KPRF Gennady Zyuganov phát biểu: “V.I.Lênin không chỉ là người sáng lập ra nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới mà ông còn là nhà chiến lược và nhà khoa học lỗi lạc. Ngay ở tuổi 25, ông đã nghiên cứu sự phát triển của CNTB ở Nga và đưa ra kết luận CNTB Nga mang tính ngoại vi, đồng thời tiên đoán một sự phân chia lại thế giới là không thể tránh khỏi”.

TTXVN