Bên cạnh đó, nhóm cũng xem xét việc cam kết hỗ trợ hơn nữa cho các nước đang phát triển trong các lĩnh vực đào tạo nhân viên y tế và các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm chủng. Ngoài ra, nhóm Bộ tứ cũng sẽ tăng cường hợp tác để phát triển mạng viễn thông 5G an toàn. Các chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị còn bao gồm việc hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, các vấn đề an ninh và khu vực, xung đột ở Ukraine, kinh tế, biến đổi khí hậu và giải trừ hạt nhân.

LÊ HẢI