Thay mặt các nước ASEAN, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, ASEAN hoan nghênh việc một số phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) được giao nhiệm vụ bảo vệ dân thường; cho rằng biện pháp bảo vệ dân thường hiệu quả nhất là ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và ngoại giao phòng ngừa. Các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm của khu vực về ngoại giao phòng ngừa và kêu gọi tăng cường hợp tác giữa ASEAN và LHQ nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo để tham gia lực lượng GGHB của LHQ, trong đó có vai trò và sự hợp tác với các Trung tâm GGHB của các nước trong khu vực. 

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có việc tham gia Phái bộ GGHB của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS). Đại sứ nêu rõ, Việt Nam coi trọng công tác đào tạo về luật nhân đạo quốc tế và có chính sách không khoan nhượng đối với các lạm dụng và xâm hại tình dục trong hoạt động GGHB.

 

TTXVN