Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-CHLB Đức. Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Trưởng đoàn đại biểu Đức, bà Ê-đên-gát Bun-man (Edelgard Bulmahn), Phó chủ tịch Quốc hội LB Đức, đồng chủ trì đối thoại.

Các đại biểu hai bên đã trao đổi sâu sắc về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật, những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực châu Âu và châu Á, những vấn đề về an ninh khu vực và toàn cầu, toàn cầu hóa trong bối cảnh hiện nay, chính sách với ASEAN của Đức và EU, về tiềm năng, chủ trương quan hệ giữa Việt Nam với Đức và EU... 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông Tô-sten Se-phơ-Gu-ym-ben (Thorsten Schäfer-Gümbel) về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, các vấn đề chính trị quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

TTXVN