Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Dự thảo nghị quyết đầu tiên được Ủy ban Kinh tế xem xét là “Thúc đẩy ASEAN số có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN”. Đây là dự thảo nghị quyết do Brunei và Malaysia đồng bảo trợ.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết này, các đại biểu đánh giá, đại dịch Covid-19 tác động rất mạnh tới thị trường tài chính, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) bị ảnh hưởng rất nặng nề, trong khi đây là những doanh nghiệp có đóng góp rất lớn cho các nền kinh tế. Do vậy, việc tập trung phục hồi các doanh nghiệp MSMEs là rất quan trọng.

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị Hồng Yến (ngồi giữa) thay mặt đoàn Việt Nam thảo luận tại Ủy ban Kinh tế.

Dự thảo nghị quyết được đề xuất nhằm thúc đẩy sử dụng kỹ thuật số, tăng cường hợp tác giữa các bên để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thu hẹp khoảng cách về số trong các doanh nghiệp.

Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết này, bà Phạm Thị Hồng Yến (Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam) thay mặt đoàn Việt Nam bày tỏ ý kiến ủng hộ thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; ủng hộ việc thực thi có hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số bao trùm thuộc Khung phục hồi tổng thể ASEAN và đẩy nhanh việc xây dựng Chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) cho ASEAN.

Hợp tác du lịch ASEAN để phục hồi kinh tế

Dự thảo nghị quyết thứ hai được Ủy ban Kinh tế xem xét là “Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”. Dự thảo nghị quyết này do Thái Lan bảo trợ. Thảo luận về dự thảo nghị quyết này, các đại biểu cho rằng, du lịch là một ngành kinh tế rất quan trọng ở khu vực ASEAN. Trước khi xảy ra đại dịch, ngành kinh tế du lịch mang lại 380 tỷ USD cho khu vực. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch của ASEAN gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, việc Ủy ban Kinh tế AIPA xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết này là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Việt Nam.

Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết này, đoàn Việt Nam khuyến nghị các nước có chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch. Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về du lịch. Kêu gọi các nước chia sẻ những tiêu chí đánh giá rủi ro, quy định xét nghiệm và hiện trạng tiêm chủng vaccine nhằm xây dựng hệ thống đánh giá, ưu tiên những thị trường trọng điểm. Khuyến khích xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình về sức khỏe và an toàn thống nhất trong ASEAN. Phục hồi và phát triển du lịch theo các nguyên tắc phát triển bền vững và toàn diện, trong đó không chỉ chú trọng đến bảo tồn đa dạng sinh học mà còn gắn liền với bảo tồn đa dạng văn hóa trong phát triển du lịch. Bổ sung cơ chế “bong bóng du lịch” như đã thảo luận trong ASEAN, AIPA, qua đó kêu gọi các nước thành viên tạo hành lang xanh, bắt đầu mở cửa biên giới trở lại tới các địa điểm đã an toàn, thiết lập đầy đủ thủ tục cần thiết và đánh giá được những rủi ro tiềm năng thông qua khung đánh giá ASEAN.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG