Giải thích về quyết định này, Tổng thống Biden khẳng định, sắc lệnh năm 2019 không thúc đẩy lợi ích của Mỹ và nước Mỹ có thể mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với giá cả phải chăng mà không cần phải ngăn chặn việc cấp thị thực cho những người nhập cư thiếu phương tiện tài chính hoặc chưa mua được bảo hiểm y tế. Dự kiến trong thời gian tới, chính quyền của ông Biden sẽ xem xét lại tất cả các quy định, tài liệu hướng dẫn được đưa ra theo sắc lệnh năm 2019, từ đó ban hành các hướng dẫn sửa đổi. CNBC News cho biết, kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã đảo ngược nhiều chính sách được đưa ra dưới thời của cựu Tổng thống Trump.

NINH GIANG