leftcenterrightdel
Đại tá Đào Ngọc Phương và Đại tá Xỉ Vị Xay – Phênh Sẳn Tỵ Xúc cùng đại diện các cơ quan hai bên ký biên bản ghi nhớ năm 2022 

Đại tá Đào Ngọc Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Đại tá Xỉ Vị Xay – Phênh Sẳn Tỵ Xúc, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Luông Phra Băng đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ CHQS hai tỉnh Sơn La và Luông Phra Băng năm 2019, hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động giải quyết tốt các vấn đề phức tạp có liên quan; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, quân sự-quốc phòng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương 2 bên biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy ước, quy chế biên giới, nêu cao trách nhiệm trong xây dựng, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, 2 đơn vị xác định, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong quân và dân 2 tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La và Luông Phra Băng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang; duy trì có chất lượng chế độ trao đổi thông tin, giao ban định kỳ; chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh có liên quan, góp phần xây dựng đường biên giới giữa 2 nước “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển”. Tại buổi giao ban, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Luông Phra Băng đã ký biên bản ghi nhớ năm 2022.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ – CHÂU TÚ ANH