Kết quả khảo sát xác định khu vực ô nhiễm tại sân bay A Sho có diện tích khoảng 5ha, độ sâu ô nhiễm trung bình 0,7m, lượng đất ô nhiễm cần xử lý là 35.000m3. Để bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục vụ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, Bộ tư lệnh Hóa học đang đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm ở khu vực này.

leftcenterrightdel
Vận chuyển vật liệu ra công trường. 

 

leftcenterrightdel
Hàn lớp vật liệu cách ly chống thấm. 

 

leftcenterrightdel
Rải lớp vật liệu hấp thụ. 

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hố chôn lấp cô lập. 

 

leftcenterrightdel
Xử lý tiêu độc. 

 

leftcenterrightdel
Chôn lấp đất nhiễm chất độc hóa học xuống hố cô lập. 

 

leftcenterrightdel
Xe đặc chủng tiêu tẩy bụi phát tán ra môi trường

TRẦN TÌNH (thực hiện)