Theo đó, Học viện Chính trị đã mở nhiều lớp bồi dưỡng ngoại ngữ; tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ QLGD tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin nhằm nâng cao trình độ, năng lực. Đội ngũ giảng viên, cán bộ QLGD đều được đào tạo cơ bản và bố trí, sắp xếp theo đúng chuyên ngành đào tạo; trình độ ngoại ngữ ngày càng được nâng lên, tích cực ứng dụng tin học trong quá trình giảng dạy, quản lý điều hành và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

leftcenterrightdel
Hướng dẫn, trao đổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ. Ảnh: MINH DŨNG

Thực hiện tốt phương châm đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng, từ năm 2015 đến nay, học viện đã đề nghị đi đào tạo các cấp học, bậc học khác nhau, ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội cho 341 đồng chí, trong đó: Đào tạo cán bộ trung đoàn, sư đoàn 47 đồng chí; đào tạo tiến sĩ 81 đồng chí; đào tạo thạc sĩ 116 đồng chí; đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược 5 đồng chí; đào tạo cao cấp lý luận chính trị 2 đồng chí; hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị 20 đồng chí và đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh cho 50 đồng chí. 

Bên cạnh đó, học viện đẩy mạnh thực hiện chủ trương nhà trường gắn với đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, giai đoạn 2011-2020, học viện chủ động xây dựng kế hoạch, đề nghị cho gần 200 giảng viên, cán bộ đi thực tế tại các đơn vị, từ cấp phân đội, trung đoàn, sư đoàn đến cấp quân khu, quân đoàn. Trên từng cương vị công tác, cán bộ, giảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy và QLGD của học viện.

Đại tá Lê Vạn Sáng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị cho biết: "Với nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng tăng. Đến nay, 100% giảng viên của học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó có 141 thạc sĩ và 80 tiến sĩ...".

Cũng theo đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị, những năm tới đây là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ, giảng viên được rèn luyện qua chiến đấu, có năng lực tốt, bản lĩnh và bề dày kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu chuyển sang lớp cán bộ trẻ; số lượng phó giáo sư có xu hướng giảm nhanh... Để nâng cao chất lượng GD-ĐT, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD, Học viện Chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn với nhu cầu sử dụng; xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho từng lớp cán bộ. Chủ động giải quyết về số lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ QLGD có cơ cấu cân đối, hợp lý, không để tình trạng hẫng hụt nguồn kế cận.

MAI CHI