Vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 không ngừng cố gắng luyện rèn, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh, nghi lễ trên khu vực Quảng trường Ba Đình thể hiện lòng kính yêu, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Giờ luyện tập Điều lệnh đội ngũ của các chiến sĩ Đoàn 275. 

leftcenterrightdel

Các chiến sĩ luyện tập động tác gấp cờ nâng cao nghiệp vụ nghi lễ. 

leftcenterrightdel

    Quân phục nghiệp vụ của tiêu binh cũng được các chiến sĩ chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. 

leftcenterrightdel

Các chiến sĩ tiêu binh cơ động theo điều lệnh vào phiên gác.

leftcenterrightdel
Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 trên bãi tập.  

NGUYỄN TUẤN HUY (thực hiện)