Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới, BHXH Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xây dựng chế độ, chính sách về BHXH, BHYT phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng. Đồng thời, BHXH Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng cơ quan từng bước phát triển vững chắc, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng Quân đội quản lý.

Với những thành tích đã đạt được, BHXH Bộ Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

leftcenterrightdel

Cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng kiểm tra thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý (tháng 3-2023). 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng kiểm tra đường truyền dữ liệu trên hệ thống máy chủ (tháng 3-2023).

leftcenterrightdel
Cán bộ Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không-Không quân hướng dẫn các thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế cho chiến sĩ.  

Chùm ảnh của Nhóm phóng viên