Thời gian qua, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo theo hướng giảm thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian thực hành; kết hợp giữa lý luận với truyền thụ kinh nghiệm qua gợi mở, nêu vấn đề trong từng bài giảng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về chất lượng, hiệu quả đào tạo. Các khoa, tổ bộ môn chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, không ngừng hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy; từng bước ứng dụng các phương pháp dạy-học tích cực, phù hợp với từng đối tượng đào tạo và sát thực tiễn. Nhà trường chỉ đạo tăng thời gian huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành động tác cá nhân và phân đội, cả kỹ thuật, chiến thuật.

leftcenterrightdel

Lễ tốt nghiệp Khóa 55 đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy đối tượng 3 tháng. Ảnh: HOÀNG THANH

Ðội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục-đào tạo. Nhận thức rõ điều đó, Ðảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự, Quân đoàn 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, an tâm gắn bó với nghề nghiệp. Nhà trường đã làm tốt công tác tổ chức, phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đưa cán bộ đi dự nhiệm tại các đơn vị cơ sở trong Quân đoàn để nắm bắt thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện nay, hơn 80% giáo viên của trường đã có trình độ đại học và sau đại học.

leftcenterrightdel

Một giờ học của học viên Trường Quân sự, Quân đoàn 2. Ảnh: HOÀNG THANH 

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Trường Quân sự, Quân đoàn 2 đặc biệt quan tâm, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Hằng năm, nhà trường tổ chức thành lập hội đồng khoa học, triển khai thực hiện kế hoạch, giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị. Qua đó, đã phát huy trí tuệ tập thể, đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực đã được áp dụng trong các hoạt động huấn luyện, giáo dục-đào tạo. Giai đoạn 2013-2022, nhà trường đã tổ chức được 4 hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp trường với tổng số 109 sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ tham gia bảo đảm chất lượng tốt, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao. Tham gia “Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022”, nhà trường có 2 sáng kiến đoạt giải C; tham gia 3 hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Quân đoàn, nhà trường đoạt 2 giải nhì, 1 giải ba, có 2 sáng kiến được chọn tham gia thi cấp Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 còn thường xuyên nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy chế giáo dục-đào tạo, quy chế thi, kiểm tra, quản lý, điều hành kế hoạch huấn luyện khoa học, linh hoạt, biên soạn ngân hàng đề thi, đáp án; kiện toàn, phát huy vai trò của ban khảo thí trong thi và kiểm tra để đánh giá đúng thực chất kết quả học tập. Nhờ đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình hằng năm đạt gần 98,8% khá, giỏi. Học viên luôn nắm chắc kiến thức cơ bản, có năng lực vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Học viên học tập trên thao trường. Ảnh: HOÀNG THANH 

Trong quá trình đào tạo, huấn luyện, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi đối tượng về việc dạy, học và đánh giá kết quả phải thực chất; tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục-đào tạo. Trên cơ sở đó, nhà trường ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo toàn diện công tác này. Các nghị quyết đều tập trung hướng vào đột phá nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, huấn luyện với phương châm “3 thực chất”: Dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên quán triệt, cụ thể hóa thành các yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nội dung thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ đó, tập trung ưu tiên lãnh đạo và kiên quyết tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt để cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thấy rõ vị trí, ý nghĩa của việc dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thực chất; chủ động ngăn ngừa, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, chạy theo thành tích mà không chú ý đến chất lượng đào tạo.

Phát huy truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và những kết quả đã đạt được trong suốt 48 năm qua, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN QUANG LỆ, Hiệu trưởng Trường Quân sự, Quân đoàn 2