Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ quân sự, nhất là phương tiện, phương thức tác chiến đường không của địch, đặt ra cho các đơn vị phòng không nói chung, trung đoàn tên lửa phòng không nói riêng những thách thức, yêu cầu mới rất cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh vũ khí, khí tài thế hệ cũ đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng, Trung đoàn Tên lửa 274, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) được đầu tư trang bị một số loại vũ khí, khí tài thế hệ mới, cải tiến, hiện đại hóa, đồng thời phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của bộ đội cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.

leftcenterrightdel

Thành viên Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ Trung đoàn 274 trao đổi, xây dựng mô hình nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh: XUÂN SANG 

Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Trung đoàn đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ với nòng cốt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên trẻ đam mê nghiên cứu khoa học. Bên cạnh nhiệm vụ là tập trung nghiên cứu khai thác, sử dụng hiệu quả và sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, câu lạc bộ còn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn những ý tưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ có giá trị thực tiễn và tính khả thi để tránh lãng phí công sức, kinh phí của các đơn vị. Trong hơn 5 năm qua, Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện. Tiêu biểu trong đó có 19 sản phẩm đoạt Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và 11 sản phẩm đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Riêng năm 2022, có 3 giải cấp Bộ Quốc phòng...

Thiếu tá NGUYỄN VĨNH CỬU (Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân)