leftcenterrightdel
Chiến sĩ Khẩu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 12,7mm luyện tập ngắm bắn mục tiêu trên không. 
leftcenterrightdel
Trung đội 1, Đại đội 12,7mm luyện tập bắt, bám và tiêu diệt mục tiêu trên không. 
leftcenterrightdel
Đại đội Cối 100mm luyện tập lên xuống xe cơ giới. 
leftcenterrightdel
Bồi dưỡng cán bộ tiểu đội quy cách mang đeo trang bị cá nhân. 
leftcenterrightdel
 Thiếu úy Ngô Thanh Tú, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Công binh, huấn luyện sử dụng thiết bị. 

PHƯƠNG NHẬT (thực hiện)