Với chức năng tham mưu giúp thủ trưởng Cục Tổ chức, Thủ trưởng TCCT và Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng tổ chức đảng quân đội và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao; đòi hỏi đội ngũ cán bộ của phòng phải có kiến thức chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, luôn tận tụy, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đại tá Phạm Tuấn Quang, Trưởng phòng Xây dựng tổ chức đảng (đứng thứ hai, từ trái sang) hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trong phòng. 

Theo chia sẻ của Đại tá Phạm Tuấn Quang, Trưởng phòng Xây dựng tổ chức đảng: Những năm qua, mặc dù thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, yêu cầu cao, trong điều kiện đội ngũ cán bộ thiếu, vắng; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Tổ chức, Phòng Xây dựng tổ chức đảng luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên, cùng với các phòng, ban trong cục làm tốt công tác tham mưu, giúp thủ trưởng Cục Tổ chức, thủ trưởng TCCT, Thường vụ QUTƯ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, phòng đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ QUTƯ, TCCT ban hành chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo các đảng bộ: Quân khu 2, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tổ chức đại hội trước ở 3 cấp để rút kinh nghiệm chung, làm cơ sở chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đạt kết quả tốt. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị các văn kiện, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và phục vụ đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng, được thủ trưởng TCCT, Thường vụ QUTƯ đánh giá cao. Chủ động, phối hợp hoàn thiện Chương trình hành động của QUTƯ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng tốt...

Hằng năm, phòng chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; kết luận của Thường vụ QUTƯ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chi bộ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên bảo đảm thực chất, đúng quy định... Quá trình thực hiện nhiệm vụ chi ủy, chỉ huy phòng luôn quan tâm xây dựng phòng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác chỉ huy điều hành bảo đảm chặt chẽ, khoa học; làm tốt bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhiều đồng chí thực hiện được tròn khâu, có khả năng đáp ứng những công việc với yêu cầu cao, thời gian ngắn. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách cán bộ; phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Chi bộ phòng duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Kết quả bình xét, đánh giá cán bộ đảng viên hằng năm 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến 2020, Phòng Xây dựng tổ chức đảng luôn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, được Đảng ủy Cục Tổ chức tặng giấy khen.

ĐÀM THÚY