Tọa đàm nhằm phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của các đồng chí tướng lĩnh; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp; các nhà khoa học của Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan đến thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ đổi mới trên địa bàn Quân khu 4.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Phó chủ nhiệm đề tài kết luận buổi tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có những ý kiến tham luận, trao đổi hết sức quý báu vào nội dung chủ đề tọa đàm, khẳng định nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự cần thiết nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ đổi mới nói chung; đặc biệt là tính đặc thù đối với vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Đây là cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo đúng hướng, bảo đảm chất lượng cao.

Tin, ảnh: DUY HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.