Phóng viên (PV): Trong năm 2023, ngành chính sách Quân đội làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, người có công như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa: Năm 2023, ngành chính sách Quân đội bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện và nghiên cứu, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, người có công với cách mạng thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Do vậy, công tác chính sách đã được triển khai toàn diện và đạt được kết quả thiết thực, được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TCCT QĐND Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chính sách và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số lực lượng cấp thiết trong Quân đội; chế độ đối với lực lượng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ; lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đề xuất Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng chủ trương hỗ trợ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong tình hình mới; chủ trương giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của QUTƯ, Kế hoạch số 1228/KH-BQP ngày 25-4-2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XII).

Báo cáo, đề xuất thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết vướng mắc về hồ sơ công nhận bệnh binh đối với người bị bệnh trước ngày 1-7-2021 quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng 6 quy trình chuyên môn giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THU HÀ 

PV: Đồng chí cho biết rõ hơn việc triển khai, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong toàn quân năm 2023?

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa: Ngành chính sách Quân đội đã đề xuất thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng TCCT QĐND Việt Nam ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Năm 2023, toàn quân thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn 952 tỷ đồng; phối hợp gặp mặt, tặng quà 320 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc với số tiền hơn 1 tỷ đồng; đón 22 đoàn đại biểu người có công với cách mạng các địa phương đến thăm Bộ Quốc phòng, số tiền hơn 5 tỷ đồng; xây 616 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách và người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, số tiền hơn 49 tỷ đồng; phụng dưỡng 910 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, số tiền gần 11 tỷ đồng; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 211.000 lượt người, số tiền hơn 16 tỷ đồng...

PV: Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS được dư luận rất quan tâm. Đồng chí cho biết, ngành chính sách Quân đội đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa: Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS được ban chỉ đạo 515 các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Đẩy mạnh các hoạt động TKQT HCLS ở trong, ngoài nước, trọng tâm địa bàn trong nước; phối hợp nghiên cứu, đề xuất thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư ban hành quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; triển khai xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh, Cao Bằng).

Phối hợp triển khai thực hiện dự án rà phá bom, mìn, vật cản nổ để TKQT HCLS trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh phục vụ công tác TKQT và xác định danh tính HCLS. Năm 2023, các đơn vị, địa phương đã TKQT được 1.198 HCLS (trong nước 506, Lào 222, Campuchia 470). Cất bốc, bàn giao, di chuyển, hồi hương 49 HCLS lực lượng vũ trang cứu quốc Campuchia từ Việt Nam về Campuchia...

PV: Năm 2024 là năm diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội, ngành chính sách Quân đội tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa: Năm 2024, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là:

Nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách theo kế hoạch, lộ trình ban hành các luật và thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của QUTƯ, Kế hoạch số 1228/KH-BQP ngày 25-4-2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đề xuất xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XII).

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ; lực lượng thực hiện nhiệm vụ TKQT HCLS; lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội trong tình hình mới. Tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động đền ơn đáp nghĩa; kế hoạch hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, như: Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Đẩy mạnh công tác TKQT HCLS ở trong nước và ngoài nước, trọng tâm là địa bàn trong nước, nhất là địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, các khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, mộ tập thể.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY THÀNH (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.