Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành quân nhu quân đội (25-3-1946 / 25-3-2022), Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần-TCHC) đã trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về nội dung này.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí khái quát lịch sử ra đời và ý nghĩa của PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”?

leftcenterrightdel

Đại tá Hà Chí Dũng. 

Đại tá Hà Chí Dũng: Ngành quân nhu là một bộ phận của ngành hậu cần quân đội, ra đời, phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi thành lập, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân nhu luôn khắc ghi và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Thực hiện Chỉ thị số 1254/HC-39 ngày 26-9-2006 của Chủ nhiệm TCHC, Cục Quân nhu đã đề xuất với thủ trưởng các cấp hợp nhất 3 PTTĐ “Nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Xây dựng đơn vị quân trang giỏi”, “Tiểu đoàn sản xuất giỏi” thành PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Từ năm 2007, PTTĐ được các cơ quan, đơn vị đồng loạt triển khai thực hiện bằng các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

PV: Đồng chí cho biết mô hình tổ chức, cách thức triển khai thực hiện PTTĐ trong toàn quân hiện nay?

Đại tá Hà Chí Dũng: PTTĐ hiện nay được triển khai thống nhất, chặt chẽ, xuyên suốt, đồng bộ ở cả cơ quan và đơn vị, từ quân nhu cấp chiến lược đến cấp chiến thuật, các bếp ăn. Ban chỉ đạo (BCĐ) PTTĐ cấp Bộ Quốc phòng giúp Chủ nhiệm TCHC xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn quân. Trong đó, Cục Quân nhu là cơ quan thường trực giúp việc cho BCĐ có trách nhiệm cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất.

Hằng năm, toàn ngành tiến hành sơ kết PTTĐ vào dịp tổng kết công tác ngành; 5 năm tổ chức sơ kết từ cơ sở đến toàn quân. Ban thường trực và tổ thư ký giúp BCĐ xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu, quy chế chấm điểm, triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào. Các đơn vị đều thành lập BCĐ, ban thường trực và tổ thư ký để chỉ đạo, thực hiện nội dung PTTĐ ở cấp mình.

PV: Sau 15 năm phát động, PTTĐ đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đại tá Hà Chí Dũng: PTTĐ đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì, quản lý chặt chẽ lượng vật chất quân nhu dự trữ SSCĐ; sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ, gần đây nhất là đã triển khai thực hiện mua sắm, tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ vật chất phòng, chống dịch Covid-19; tạo nguồn, tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng với chất lượng tốt.

PTTĐ đã xung kích vào quản lý, thực hành tiết kiệm; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chính quy trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn tiền ăn; phát huy hiệu quả các trạm chế biến, chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm chất lượng tốt; thực hiện đúng nền nếp, chế độ nhà ăn, nhà bếp... Đặc biệt, qua PTTĐ, công tác tăng gia sản xuất đã được các đơn vị triển khai tích cực, áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào chăn nuôi, trồng trọt, nhờ đó, chất lượng bữa ăn của bộ đội giữ vững ổn định, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm...

PV: Để PTTĐ ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, ngành quân nhu tập trung vào các nội dung gì?

leftcenterrightdel
Bộ đội Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) chăm sóc vườn rau. Ảnh: MẠNH TUẤN 

Đại tá Hà Chí Dũng: Thời gian tới, PTTĐ được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do những tác động lớn của tình hình thế giới, khu vực và dịch Covid-19; công tác bảo đảm quân nhu đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Vì vậy, để PTTĐ ngày càng phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực, ngành quân nhu sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, với hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn nhiều giải pháp đột phá.

Trong đó, tập trung vào việc duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị quân nhu; sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ. Cùng với đó, phát huy, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nâng cao hơn nữa công tác nuôi dưỡng bộ đội. PTTĐ của ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng thống nhất, chính quy về mang mặc và nhiệm vụ xây dựng, triển khai Đề án “Quy hoạch tăng gia sản xuất, chế biến trong quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững” giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất quân nhu gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội; duy trì nghiêm chế độ công tác ngành; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị quân nhu; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... PTTĐ sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác quân nhu tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực và ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tô thắm truyền thống ngành quân nhu quân đội anh hùng trong thời kỳ mới.  

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VĂN CHIỂN (thực hiện)