Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương lớn, được tính toán hết sức cẩn trọng, có tính khả thi cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Do đó, việc giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12 là quan điểm mang tính chiến lược, phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lưu Trọng Lư. Ảnh: Lan Anh

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức, lực lượng của Quân đoàn 12 sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới.

Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn 12 cần tiếp tục phát huy truyền thống của các đơn vị tiền thân; nhận thức một cách đầy đủ, khách quan, toàn diện nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ trương sáp nhập, thành lập để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Qua đó, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; không ngừng nâng cao trình độ hiệp đồng quân, binh chủng, nỗ lực tạo sự mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của Quân đoàn.

HIẾU TRƯỜNG (lược ghi)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.