Trong quá trình thực hiện, cấp ủy Đảng, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp LLVT Thanh Hóa hết sức coi trọng yếu tố thi đua thực chất, cổ vũ kịp thời, hướng vào giải quyết, khắc phục các khâu yếu, việc khó góp phần xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh và tạo ra sự đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 thi đua huấn luyện giỏi. 

leftcenterrightdel
Phút giải lao trên thao trường của bộ đội Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Bộ CHQS Thanh Hóa cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định, duy trì và thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) chính là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, để PTTĐQT đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm phấn đấu đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn PTTĐQT với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các cuộc vận động lớn, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng TĐKT và trên cơ sở, mục tiêu phong trào thi đua Bộ CHQS tỉnh phát động các cơ quan, đơn vị luôn bám sát tình hình nhiệm vụ để duy trì PTTĐQT sao cho đạt hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng yếu tố thi đua thực chất, cổ vũ kịp thời. Từ đó, đã tạo động lực thi đua vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Chính nhờ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của PTTĐQT đối với việc thực hiện các nhiệm vụ nên những năm qua Đảng ủy, Bộ CHQS Thanh Hóa luôn coi trọng và duy trì có hiệu quả công tác TĐKT. Cùng với việc chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình điểm để nhân rộng điển hình, Hội đồng TĐKT các cấp luôn hướng PTTĐQT vào việc khắc phục khâu yếu, điểm yếu và giải quyết việc khó.

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân huyện Quảng Xương huấn luyện bắn súng.
leftcenterrightdel

Lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn giúp địa phương xây dựng nông thôn mới

Vì thế, trong các nhiệm vụ quan trọng như công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tuyển quân; diễn tập khu vực phòng thủ... đều hoàn thành tốt có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ngoài các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thì một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế nhờ thực hiện PTTĐQT đã kịp thời khắc phục khâu yếu, điểm yếu để vươn lên.

Một số cơ quan, đơn vị những năm trước đây chất lượng công tác chuyên môn, ý thức chấp hành kỷ luật, chế độ xây dựng nền nếp chính quy ở một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế, nhưng nhờ, phát huy hiệu quả PTTĐQT vào khắc phục khâu yếu, điểm yếu nay đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài việc cho từng cá nhân đăng ký quyết tâm thi đua thì Hội đồng TĐKT, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc duy trì thực hiện nền nếp chế độ của từng bộ phận và gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mường Lát chăm sóc làm đẹp cảnh quan môi trường. 

Nhờ vậy, các yếu điểm trên dần được khắc phục tạo ra sự đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị. Bằng những cách làm hiệu quả như chọn một số xã làm điểm trên các mặt công tác để nhân rộng mô hình và khắc phục khâu yếu, lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để phân công giúp những xã yếu... Đối với các địa phương như LLVT huyện Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn... qua thực hiện PTTĐQT không chỉ giữ vững thành tích đơn vị dẫn đầu mà chất lượng thực hiện các nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc và được nâng lên rõ rệt.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Thanh Hóa, nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện PTTĐQT đối với từng cơ quan, đơn vị và quá trình thực hiện luôn coi trọng yếu tố thi đua thực chất, cổ vũ kịp thời nên đã góp phần vào thành tích chung của LLVT tỉnh. Điều đó được minh chứng bằng kết quả thực hiện các nhiệm vụ của LLVT Thanh Hóa trong những năm qua và nhiều năm liền được các cấp khen thưởng. Trong đó, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh được Chính phủ tặng Cờ xuất sắc trong PTTĐQT, năm 2022 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu PTTĐQT.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG