Trên cơ sở thông suốt về tư tưởng, nhận thức, vững vàng về bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cao, Bộ đội Biên phòng thành phố đã thực hiện hiệu quả, toàn diện phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng chính quy và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác TĐKT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các khâu, các bước từ xác định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đến các biện pháp tổ chức thực hiện, hướng phong trào thi đua vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện.

leftcenterrightdel

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ xây dựng công trình an sinh xã hội tại huyện Cần Giờ. Ảnh: KIỂM HUY

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố đã cụ thể hóa, đề ra các chủ trương, giải pháp tiến hành công tác TĐKT phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung, chỉ tiêu thi đua toàn diện, trong đó tập trung vào xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thi đua, qua đó xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào TĐQT luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; hướng dẫn, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bản cam kết, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...

Những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật được Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả thiết thực.

Nổi bật là: Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác biên phòng và SSCĐ; đề xuất triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia. Các đơn vị thuộc BĐBP thành phố tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh và ra vào cảng biển, bảo đảm thông thoáng, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thi đua cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu cảng thông qua việc khai báo thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị; chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện điều lệnh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện nghiệp vụ với kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng huấn luyện và xử lý tốt các tình huống.

Trong nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, đơn vị đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, chú trọng những địa bàn, mục tiêu trọng điểm, dịp lễ, tết; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hằng năm, BĐBP thành phố phối hợp với địa phương phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; từ đó quần chúng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp đơn vị phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, khai thác khoáng sản trái phép và các vụ việc, hiện tượng có liên quan đến an ninh quốc gia...

BĐBP thành phố còn thực hiện tốt các nội dung thi đua trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hăng hái tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện công tác vận động quần chúng, chính sách, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực thi đua trong lao động sản xuất, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe và đời sống bộ đội...

Có thể khẳng định, giai đoạn 2019-2024, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của BĐBP TP Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những thành tích đó, giai đoạn 2024-2029, BĐBP thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, hình thức, đưa công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đi vào nền nếp, thực chất, vững chắc, chất lượng và hiệu quả; hướng mạnh hoạt động TĐKT và Phong trào TĐQT vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu thi đua.

BĐBP thành phố phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ trên giao với chất lượng, hiệu quả cao; xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội; đồng thời tăng cường đoàn kết quân dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá VŨ QUỐC ÂN, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.