leftcenterrightdel
 Hội thao bảo quản vũ khí tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ảnh: QĐND

Nền nếp công tác kỹ thuật quân khí toàn quân được duy trì ngày một tốt hơn. Tổ chức ngành quân khí thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống điều lệ, quy chế, quy định, hướng dẫn được điều chỉnh, bổ sung ngày càng chặt chẽ. Các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, kho, trạm được quy hoạch, củng cố nâng cấp theo hướng chính quy, thống nhất, bảo đảm an toàn. Năng lực, chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, đạn dược, sản xuất vật tư kỹ thuật quân khí được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện kỹ thuật được coi trọng và đạt kết quả tốt.
Đặc biệt, ngành đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa một số vũ khí, trang bị, góp phần duy trì chất lượng, bảo đảm an toàn, đáp ứng kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

TRỌNG NGHĨA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.