Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Bộ CHQS tỉnh Hà Nam quản lý lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) khá lớn, đa dạng về chủng loại và cơ bản đều đã qua nhiều năm sử dụng nên tính đồng bộ không cao. Vì thế, việc quản lý, khai thác, sửa chữa đều gặp những khó khăn nhất định. Trong khi đó, cường độ sử dụng VKTBKT lớn, kinh phí ngành lại hạn hẹp, điều kiện kho tàng, nhà xưởng còn nhiều bất cập. Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn không đồng đều, có mặt còn hạn chế… Những đặc điểm đó đặt ra “bài toán” rất cần lời giải cho ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Hà Nam xác định, việc khó thì cần có quyết tâm cao, cần trách nhiệm và sự sáng tạo mới có thể thúc đẩy đơn vị đi lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Chính vì thế, CTKT nói chung, việc thực hiện các nội dung trong CVĐ 50 nói riêng luôn được cấp ủy, người chỉ huy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Nam khẳng định: "Lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh luôn xác định thực hiện CVĐ 50 là một nhiệm vụ chính trị, được đề cập cụ thể trong nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch công tác của người chỉ huy, đồng thời luôn phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ".

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 3 kiểm tra, chỉ đạo hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam.

Có lẽ vì thế nên các mặt CTKT, các nội dung trong CVĐ 50 của LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo, hoàn thiện quy chế hoạt động, duy trì nền nếp chế độ CTKT ở các cấp. Nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện CVĐ 50 được xây dựng khoa học, điều hành linh hoạt. Công tác tuyên truyền được lồng ghép với c