Kết quả đó góp phần quan trọng phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; địa bàn ổn định, an toàn.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Quân đoàn 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về xây dựng và thực hiện QCDCCS, với chương trình hoạt động và những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Quá trình thực hiện QCDCCS ở các cơ quan, đơn vị đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Trung ương khóa XII, Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và nội dung, mục tiêu hằng năm. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nơi có tình hình phức tạp, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, với quân đội.

leftcenterrightdel

Cán bộ trung đội thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1), giúp chiến sĩ giải đáp những thắc mắc trong học tập, công tác. Ảnh: ĐỨC THANH 

Để thực hiện tốt QCDCCS, Đảng ủy Quân đoàn 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện QCDCCS, cấp ủy các cấp đã chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, cụ thể hóa thành chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ công tác của người chỉ huy. Nhờ đó, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở các cơ quan, đơn vị ngày càng chuyển biến, tiến bộ. Việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS Quân đoàn 1 được tiến hành thường xuyên. Quá trình thực hiện QCDCCS luôn phát huy tốt vai trò hoạt động của các đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách QCDCCS ở cấp sư đoàn, trung đoàn và tương đương, coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về QCDC cho cán bộ chuyên trách. Tính riêng trong năm 2018 và quý I-2019, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn 1 đã tiếp hơn 100 lượt người, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tổ chức tập huấn bồi dưỡng về nội dung nghiệp vụ QCDCCS cho lãnh đạo, chỉ huy từ cấp tiểu đoàn trở lên với hơn 300 cán bộ tham gia đạt kết quả tốt.

Để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của quân nhân, CNVQP, trong các buổi đối thoại với cơ quan, đơn vị đều phân thành từng đối tượng, sĩ quan, QNCN, HSQ, CS, không có mặt cán bộ chỉ huy trực tiếp. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo QCDCCS còn chuẩn bị phiếu thăm dò nắm tình hình với những câu hỏi cụ thể, dễ hiểu, gần gũi với đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, qua đó nắm chắc hơn về tình hình đơn vị. Đặc biệt, đối với chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có cách tiếp cận phù hợp nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân để từ đó động viên, giúp đỡ mỗi quân nhân khắc phục những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Ngoài ra, việc công khai số điện thoại của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, thủ trưởng các cơ quan chức năng và thực hiện có hiệu quả hòm thư góp ý… đã khuyến khích mọi quân nhân phản ánh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề nhạy cảm. Ngoài việc thực hiện nền nếp đối thoại theo kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo QCDCCS Quân đoàn 1 tiến hành kiểm tra không thông báo trước để nắm thực chất việc thực hiện QCDCCS ở các cơ quan, đơn vị. Những điểm tồn tại, ý kiến của cán bộ, chiến sĩ trong đối thoại, sinh hoạt, học tập, công tác hằng ngày, cũng như công tác nắm bắt tình hình của đội ngũ cán bộ các cấp đều được xem xét giải quyết triệt để, phúc đáp kịp thời, thấu tình đạt lý và luôn có sự chia sẻ động viên tới mọi quân nhân, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2018, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 4 mặt công tác, Quân đoàn 1 còn giành nhiều thành tích cao trong các hội thi toàn quân. Ví như, Hội thi Tiểu đoàn trưởng Công binh đạt giải nhất khối quân đoàn, quân chủng; thi trưởng ban và cơ quan quân nhu cấp sư đoàn bộ binh đủ quân đạt giải nhất; thi tiểu đoàn vận tải cấp chiến dịch, chiến thuật đạt giải nhất; thi ngành tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng toàn quân đạt giải nhất; thi thợ sửa chữa xe máy giỏi đạt giải nhất… Bên cạnh đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã chú trọng chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các nội dung làm điểm cho toàn quân, như: Tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đoàn 1 lần thứ V cho Tổng cục Chính trị rút kinh nghiệm; tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” khu vực phía bắc được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm trưng bày bản đồ và tư liệu Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý đạt kết quả tốt. Những thành tích trên là minh chứng sinh động, khẳng định trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đoàn.

Việc thực hiện QCDCCS ở Quân đoàn 1 đang thiết thực đi vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo ra phong trào rộng lớn, hợp nhất mạnh mẽ trí tuệ của tập thể, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quân đoàn 1 chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG