Tại Hội nghị tổng kết tham gia “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 23 của BTL 86, tổ chức tháng 5-2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL 86 đã đánh giá cao kết quả hoạt động nghiên cứu KHCN, góp phần khẳng định vị trí, vai trò BTL 86 là cơ quan đầu ngành, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin (CNTT). Những năm gần đây, Đảng ủy, BTL 86 lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu, định hướng, xây dựng các kế hoạch, giải pháp tổ chức hoạt động khoa học quân sự (KHQS) và thông tin KHQS. Các hoạt động nghiên cứu KHCN bám sát nhiệm vụ chính trị của BTL 86, tập trung vào các lĩnh vực tác chiến không gian mạng và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin...

Từ năm 2022 đến nay, BTL 86 đã hoàn thành, được nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, trong đó có 1 đề tài đạt xuất sắc; đăng ký, mở mới 2 đề tài cấp bộ, 13 đề tài cấp BTL 86 và hàng chục đề tài cấp cơ sở, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hội đồng KHCN BTL 86 đã xét, lựa chọn 15 công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia xét Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 23, kết quả có 10 công trình, sáng kiến đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025, BTL 86 đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, thu hút được cán bộ KHCN toàn quân tham gia.

Nổi bật là các hội thảo khoa học về tiềm năng ứng dụng công nghệ Blockchain (chuỗi khối) trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tổ chức tháng 9-2022; nghiên cứu tiềm năng ứng dụng ChatGPT trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, tổ chức tháng 3-2023... Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn, hoàn thiện, chuẩn hóa hàng trăm tài liệu huấn luyện quân sự, chuyên ngành và bảo đảm kỹ thuật CNTT; viết hàng chục bài báo, công trình tham gia các cuộc hội thảo, đăng kỷ yếu và tạp chí chuyên ngành trong và ngoài Quân đội. Kết quả công tác nghiên cứu KHQS và thông tin KHQS đã góp phần giúp Đảng ủy, BTL 86 nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện quân sự, chuyên ngành.

leftcenterrightdel
    Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 gặp mặt, tôn vinh các cán bộ, nhân viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học công nghệ. Ảnh: HỒNG PHÚ  

 

Triển khai Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác KHQS đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy BTL 86 đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung, chỉ tiêu, tiến độ cụ thể, phù hợp nhiệm vụ của BTL 86 trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị BTL 86 tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tham gia những hoạt động KHCN do Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành tổ chức. Thượng tá Nguyễn Chí Khoa, Trưởng ban KHQS BTL 86 cho biết: Hưởng ứng “Ngày đổi mới sáng tạo thế giới” (21-4) và Ngày KHCN Việt Nam (18-5) năm 2023 với chủ đề: “KHCN và đổi mới sáng tạo-nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”, BTL 86 có nhiều hoạt động thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh cán bộ, nhân viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tổ chức sinh hoạt khoa học, tọa đàm chuyên đề tại cơ quan, đơn vị... BTL 86 đã rà soát, đánh giá chất lượng công tác tham mưu, quản lý hoạt động KHQS; đăng ký, thẩm định, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu KHCN mở mới, triển khai giai đoạn 2023-2025; hoàn thiện hồ sơ, kết quả và triển khai ứng dụng hiệu quả đối với các công trình, đề tài đã được nghiệm thu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở đơn vị.

Trong thời gian tới, BTL 86 tập trung thực hiện các mục tiêu, kế hoạch triển khai Nghị quyết 1652 của Quân ủy Trung ương; xây dựng, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo vững chắc; triển khai đồng bộ, kịp thời về nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn mạng, an toàn thông tin và bảo đảm kỹ thuật CNTT; nâng cao tiềm lực KHCN, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trình độ cao, chuyên gia đầu ngành; làm chủ trang thiết bị CNTT và một số công nghệ nền tảng, công nghệ lõi để nâng cao khả năng nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu biên soạn, hoàn thiện tài liệu huấn luyện quân sự, chuyên ngành; triển khai các nhóm giải pháp phục vụ xây dựng hạ tầng, phát triển công nghệ, bảo đảm chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng hiệu quả. Với nỗ lực cao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, mục tiêu, tiến độ công tác nghiên cứu KHQS, thông tin KHQS, góp phần xây dựng BTL 86 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 XUÂN GIANG