Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 847, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và xác định các biện pháp đồng bộ, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết, làm lan tỏa những giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong từng cơ quan, đơn vị.

Nét riêng, nét mới trong tuyên truyền

Khi đặt vấn đề tìm hiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương ở Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Bá Hào, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 chia sẻ với chúng tôi từ công tác quán triệt, học tập đến phương pháp triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Theo Đại tá Nguyễn Bá Hào, ngoài tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết 847 theo hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, các cơ quan, đơn vị luôn tạo ra nét riêng, nét mới trong tuyên truyền, nghiên cứu, học tập Nghị quyết 847.

Những chia sẻ của đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn được kiểm chứng ở nhiều cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Ở Lữ đoàn Xe tăng 203, việc tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết 847 được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ví như trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Lữ đoàn diễn ra tháng 4-2023, những đặc trưng của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được Ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thi đưa vào phần thi kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi phụ.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 trao cờ tặng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: VŨ HẢI  

Ở Lữ đoàn Công binh 219, tại các buổi tọa đàm, diễn đàn về phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ hằng quý của các chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã phân tích, làm rõ những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; dấu hiệu của tham ô, tham nhũng, lãng phí... Đối với các phân đội của Lữ đoàn hoạt động phân tán, nhỏ lẻ, cán bộ quản lý quán triệt Nghị quyết 847 đến bộ đội theo phương pháp “tâm tình”. Đó là thông qua sinh hoạt, học tập, hoạt động tại nơi thi công công trình, cán bộ tiếp xúc với từng nhóm, từng tổ, trong điều kiện thời gian thuận lợi để phân tích về nét đẹp văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Còn ở Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, chúng tôi ấn tượng với mô hình trực quan “10 xây, 10 chống” (10 nêu gương phát huy nét đẹp văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, 10 chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân) đặt ở phòng giao ban của các phân đội, để mọi người dễ quan sát, dễ tìm hiểu, dễ nhớ. Ngoài ra, việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin của các phân đội về nét đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời bình, về gương người tốt-việc tốt cũng được bộ đội quan tâm, theo dõi. Khi chúng tôi đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101 vào cuối tháng 4, Binh nhất Phạm Anh Sơn, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 và Binh nhất Vũ Văn Việt, chiến sĩ Tiểu đội cối 60, Đại đội 1 kể lại rành mạch buổi truyền thanh của Tiểu đoàn 1 vào 21 giờ 30 phút ngày 29-3-2023, tuyên truyền về lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan của Bộ đội Cụ Hồ và tấm gương Trung sĩ Nguyễn Hồng Giang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 1 vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không chỉ 3 đơn vị kể trên, nhiều cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 2 như: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Lữ đoàn 673, Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325)... việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 847 gắn với các nội dung và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn. Ở đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, giáo dục truyền thống, tọa đàm, diễn đàn, tham quan, báo công, thi báo cáo viên, xem clip, phim tư liệu...

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa nô, khẩu hiệu, các trang Facebook, nhóm Zalo. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên internet, mạng xã hội; khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy tính tích cực, sáng tạo tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học về đề tài lực lượng vũ trang, các câu chuyện về Bác...

Xác định rõ trọng tâm lãnh đạo

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đoàn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên. Điều đó đặt ra cho cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đoàn coi việc thực hiện Nghị quyết 847 là cơ hội tốt để cơ quan, đơn vị trưởng thành, phát triển.

Vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết 847 đã được chúng tôi kiểm chứng ở Lữ đoàn Công binh 219 thông qua hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo công tác trọng yếu rất bài bản, bảo đảm tập trung thống nhất trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Lữ đoàn Xe tăng 203 giới thiệu về truyền thống đơn vị cho các chiến sĩ mới (tháng 3-2023). Ảnh: BÙI NAM 

Ở Sư đoàn 325, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Sư đoàn hằng tháng đều xác định một đến hai nội dung của Nghị quyết 847 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Chúng tôi tiếp cận Nghị quyết lãnh đạo hằng tháng của Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101 thì thấy được sự chặt chẽ, sâu sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 847. Trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 3-2023, chi bộ xác định “đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống lãng phí” là một trong 3 trọng tâm lãnh đạo của chi bộ trong tháng; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 4-2023, chi bộ xác định “tận tâm, tận lực với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu” là chủ đề lãnh đạo xuyên suốt của tháng.

Đại tá Nguyễn Bá Hào khẳng định: “Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đoàn đã cụ thể hóa, xác định chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng, quý và hằng năm với các tiêu chí phấn đấu trong học tập, làm theo Bác và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cơ sở có tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, gần gũi, thương yêu bộ đội, gắn bó với đơn vị”.

Từ năm 2021 đến nay, Quân đoàn 2 tổ chức thành công, đạt kết quả tốt đợt sinh hoạt chính trị: “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức hơn 3.000 buổi quán triệt, học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tổ chức gần 1.000 buổi tọa đàm về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(còn nữa)

THẮNG THÀNH HÀ