Có dịp tìm hiểu về những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác huấn luyện, chúng tôi được nghe Đại tá Vũ Tiến Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355 kể: Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã có nhiều đổi mới sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác. Đặc biệt, quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. 

leftcenterrightdel

Phân đội dự bị động viên Trung đoàn 192, Sư đoàn 355 luyện tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu.  

Chia sẻ về kết quả mà đơn vị đã đạt được, Đại tá Đinh Trường Quân, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: “Quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định của cấp trên. Ban hành các văn bản quy định về chấp hành kỷ luật sát với nhiệm vụ của đơn vị, gắn trách nhiệm cấp ủy, người chỉ huy vào việc chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức và thực hiện nghiêm túc hoạt động tuần tra kiểm soát và duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, kỷ luật quân đội ở các khu vực có hoạt động của đơn vị…”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, Sư đoàn 355 còn duy trì và thực hiện đồng bộ, có chiều sâu nhiều biện pháp, trong đó tập trung vào việc duy trì chấp hành điều lệnh, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về chỉ đạo nhân rộng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”. Kịp thời bổ sung hệ thống biển, bảng xây dựng chính quy, củng cố cảnh quan môi trường, bảo đảm xanh, sạch, đẹp, thống nhất; quản lý, đăng ký, sử dụng chặt chẽ giấy ra, vào doanh trại ở các cấp...

leftcenterrightdel

Khẩu đội cối 82mm của Phân đội dự bị động viên Trung đoàn 752, Sư đoàn 355 luyện tập nội dung “Chấp hành khẩu lệnh bắn”. 

Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả các mặt công tác khác, như: Công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật... gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Vũ Tiến Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về huấn luyện, SSCĐ. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, dự báo, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ, tết của đất nước. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội và cán bộ dự bị động viên. Làm tốt công tác chuẩn bị cho công tác kiểm tra, diễn tập và tham gia hội thi, hội thao các cấp chặt chẽ. Nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phân đội trong quản lý bộ đội, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH – HOÀNG THU