Chúng tôi cùng với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 390 đi kiểm tra diễn tập có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh thiếu được tăng cường hỏa lực của trên, tiến công địch phòng ngự trong công sự ở địa hình trung du” của Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 64). Quan sát diễn tập, chúng tôi nhận thấy, hành động của cán bộ, chiến sĩ DBĐV dứt khoát, hiệp đồng chặt chẽ trong tiến công, tiêu diệt địch.

Phấn khởi trước kết quả bắn trung liên, đại liên đạt loại giỏi; bắn SPG-9, B41, 12,7mm đạt loại khá của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 sau diễn tập, Đại tá Đặng Văn Thiện, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của lực lượng DBĐV, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ công tác giáo dục, tuyên truyền, quản lý phúc tra nắm nguồn quân nhân dự bị (QNDB) đến huấn luyện lực lượng DBĐV và chuẩn bị tốt, bảo đảm các mặt cho huấn luyện.

leftcenterrightdel

Quân nhân dự bị Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 64) luyện tập vượt cửa mở, thực hiện nhiệm vụ đột kích.

Hiện nay, địa bàn động viên của Sư đoàn 390 khá rộng, thuộc 7 huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa với quân số đông, cùng nhiều phương tiện kỹ thuật. Hằng năm, số quân nhân DBĐV đến tuổi giải ngạch theo quy định ngày càng nhiều, số đi làm ăn xa ngày càng tăng, số QNDB làm ăn sinh sống ở địa phương ít đi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sẵn sàng động viên QNDB. Để khắc phục những khó khăn đó, sư đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương nơi giao nguồn, mà trực tiếp là cơ quan quân sự các huyện, thị xã và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa để phối hợp quản lý, phúc tra, nắm nguồn và sắp xếp QNDB phù hợp với tổ chức biên chế từng đơn vị. Với phương châm “Đúng chuyên nghiệp quân sự và gọn địa bàn”, sư đoàn sắp xếp QNDB cho các đại đội bộ binh gọn theo các cụm xã trong huyện; các đơn vị binh chủng được xếp gọn theo địa bàn của từng huyện. Hằng năm, sư đoàn tổ chức phúc tra 2 lần, bảo đảm 100% các đầu mối cơ quan, đơn vị đều được phúc tra. Cùng với đó, sư đoàn tổ chức diễn tập hai đầu giữa đơn vị khung thường trực với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ động viên QNDB. Qua đó, nâng cao trình độ phối hợp hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị khi có tình huống xảy ra. Năm 2020, đơn vị đã xếp được 91,4% QNDB, tăng 0,6% so với năm 2019; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75,3%, gần đúng 22,5%. 100% đơn vị động viên đều có đảng viên đủ điều kiện thành lập chi bộ lâm thời khi có tình huống xảy ra.

Để huấn luyện đạt chất lượng cao, ngay từ đầu năm, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực củng cố thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất cho huấn luyện và doanh trại phục vụ sinh hoạt của QNDB. Sư đoàn còn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp theo nội dung chỉ đạo của cấp trên và những nội dung còn hạn chế, yếu kém rút ra từ thực tiễn của đơn vị. Quá trình tập huấn cán bộ và huấn luyện QNDB, sư đoàn duy trì nghiêm các chế độ nền nếp theo quy định. Hằng năm, Sư đoàn 390 duy trì quân số tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên luôn đạt hơn 97%. Kết quả kiểm tra các khoa mục quân sự, chuyên môn kỹ thuật và các nội dung huấn luyện có trên 80% đạt khá, giỏi; giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, đơn vị an toàn tuyệt đối. Kết thúc từng đợt huấn luyện, sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, bình xét, nhận xét đến từng QNDB. Tổ chức thanh toán bảo đảm đúng chế độ quy định và bàn giao về địa phương chặt chẽ, an toàn.

Nhờ quản lý chắc nguồn, xây dựng kế hoạch hiệp đồng động viên, huấn luyện nghiêm túc, sát thực tiễn nên chất lượng huấn luyện cho cán bộ khung A, cán bộ khung B, trình độ khả năng SSCĐ, khả năng sẵn sàng động viên của các đơn vị trong sư đoàn ngày càng được nâng cao. Các đơn vị DBĐV của sư đoàn bảo đảm đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM