Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở Tổng cục CNQP đã đạt được những kết quả như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Trước hết, phải khẳng định rằng, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở Tổng cục CNQP có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của Tổng cục; nhất là trong nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Cùng với đó, năng lực sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp không ngừng nâng cao, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều tăng, thu nhập bình quân của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) năm 2022 tăng 41% so với năm đầu nhiệm kỳ; cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất được đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại.

Hoạt động chăm lo ĐVCĐ, NLĐ hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thường xuyên. Từ năm 2018 đến nay, bằng nhiều hình thức khác nhau, các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 400 ngôi nhà cho ĐVCĐ, NLĐ với tổng giá trị gần 28 tỷ đồng. Qua phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, đội ngũ ĐVCĐ, NLĐ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn.  

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng.

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được triển khai sâu rộng với các mô hình, phần việc mang dấu ấn riêng của tổ chức công đoàn Tổng cục. Từ các phong trào thi đua, đã có 14.018 đề tài, sáng kiến, giải pháp do ĐVCĐ, NLĐ làm chủ, góp phần nâng cao năng suất lao động, làm lợi hơn 200 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Tổng cục CNQP. Qua phong trào thi đua, nhiều tổ chức công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khen thưởng; nhiều cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh; hàng trăm cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo...

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công đoàn cơ sở các đơn vị đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, 100% công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức tốt hội nghị NLĐ và đối thoại dân chủ. Qua đó, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ được giải quyết thỏa đáng, bảo đảm kịp thời, tạo niềm tin, sự gắn bó của ĐVCĐ, NLĐ với tổ chức công đoàn và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

PV: Đâu là nguyên nhân để đạt được những kết quả đó, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Có được kết quả đó, trước hết xuất phát từ nhận thức đúng của cấp ủy, chỉ huy các cấp về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn được coi trọng. Có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện, động viên, khuyến khích ĐVCĐ, NLĐ nỗ lực học tập, công tác...

Đội ngũ cán bộ công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đúng, trúng, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng cục. Cùng với đó là sự nỗ lực cố gắng của mỗi ĐVCĐ, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động.

PV: Giai đoạn 2023-2028, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP đã xác định những nội dung đột phá nào nhằm nâng cao hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP chỉ đạo: Thời gian tới, cấp ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ phát triển toàn diện; đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy ĐVCĐ, NLĐ làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

leftcenterrightdel

Một dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhà máy Z111. Ảnh: TRẦN VĂN BIÊN  

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, trọng tâm là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng điểm, khâu yếu, việc khó; tạo động lực để ĐVCĐ, NLĐ phát huy cao nhất tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm việc làm, tiền lương, cải thiện môi trường lao động.

Cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có đủ khả năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với tổ chức công đoàn, phải thường xuyên làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ, coi đây là điểm then chốt để NLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, tin tưởng, hết lòng với tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!    

KIM ANH (thực hiện)