Trung đoàn 246 thành lập ngày 30-6-1948 tại thôn Văn Minh, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trung đoàn được giao nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng tư lệnh và các cơ quan của Chính phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn luôn được giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ an toàn lãnh tụ, các cơ quan Trung ương, địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc an toàn khu Việt Bắc. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp năm 2021. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, ngày 8-2-1952, Trung đoàn 246 thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong quân đội. Từ chi đoàn đầu tiên đã lan rộng ra các đơn vị toàn quân, tạo nên phong trào thanh niên xung kích, quyết tâm lập công xuất sắc trên các mặt trận, chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trung đoàn đã tổ chức hàng trăm trận đánh thắng lợi; cùng quân và dân Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Bắc Giang “chia lửa” với chiến trường Điện Biên Phủ. Khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, trung đoàn được giao nhiệm vụ tiễu phỉ, vận động quần chúng, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tây Bắc.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau khi huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, đầu năm 1968, Trung đoàn 246 nhận lệnh cơ động vào tham gia Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh (Quảng Trị), nhằm thu hút địch, tạo điều kiện cho quân và dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên khói lửa, trung đoàn lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, trung đoàn vinh dự được chọn là một trong hai đơn vị quân đội tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước nhiệm vụ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã lao động quên mình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và được tham gia Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2-9-1975.

Nằm trong đội hình của Sư đoàn 346, Quân khu 1, làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn 246 đảm nhiệm hướng phòng thủ ở Cao Bằng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1985 trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

leftcenterrightdel
Một buổi huấn luyện điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. 

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối trung thành, quyết chiến, quyết thắng”. Phát huy truyền thống, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, nghệ thuật quân sự của Đảng, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy quân khu, sư đoàn về công tác quân sự, quốc phòng và bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ được giao. Trung đoàn 246 đã tập trung sức lãnh đạo toàn diện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong đó, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nhiệm vụ then chốt.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 trong giờ huấn luyện chiến thuật.

Với nhiều giải pháp toàn diện, đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc, trong những năm qua, kết quả huấn luyện hằng năm của Trung đoàn 246 luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; trong nhiều năm đơn vị liên tục đạt và giữ vững danh hiệu: Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; năm 2016, 2019, 2020, 2021 được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Trung đoàn tổ chức tốt các cuộc diễn tập bắn đạn thật; tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cuộc diễn tập thực binh do quân khu, sư đoàn chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu và các cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây đắp, củng cố cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao; đoàn kết, gương mẫu, chủ động vượt khó vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; tập trung đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thường xuyên lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả, thiết thực vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đảng bộ trung đoàn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, theo đúng phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đặc biệt coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong làm việc; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn văn minh trong sạch “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LÝ PHƯƠNG BẮC