leftcenterrightdel
Hỗ trợ chiến sĩ mới ngày đầu về đơn vị. 


leftcenterrightdel
Giao lưu tâm tình đồng đội ngày đầu nhập ngũ


leftcenterrightdel
Hướng dẫn chiến sĩ sắp xếp ba lô, nội vụ. 


leftcenterrightdel
Uốn nắn động tác bài thể dục buổi sáng. 


leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới viết nhật ký những ngày đầu quân ngũ. 


leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới tích cực chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

DƯƠNG THUẬN LUÂN (thực hiện)