Trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn vừa qua, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa trong nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ, kế hoạch công tác, chương trình hành động của các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng (tổ) TĐKT các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, theo dõi, đánh giá các hoạt động thi đua và lấy kết quả thi đua làm cơ sở để đánh giá chất lượng các tổ chức và cá nhân hằng năm.

Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua Phong trào TĐQT kịp thời phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, đơn vị tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

leftcenterrightdel

Chiến sĩ mới Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) thực hành liên kết đồ dùng gây nổ. Ảnh: THANH HẢI 

Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Sư đoàn đã thi đua thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm cho các đối tượng. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị, nắm quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội, kết hợp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm đều đạt hơn 84% khá, giỏi, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị.

Sư đoàn đã quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện hiệu quả các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”... góp phần giữ vững nguyên tắc, quy chế, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ của Sư đoàn được nâng lên. Các mặt công tác: Bảo vệ chính trị nội bộ; dân vận, chính sách; kiểm tra, giám sát được triển khai sâu rộng, thường xuyên, hiệu quả thiết thực.

Thông qua Phong trào TĐQT, Sư đoàn đã tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả hỏa hoạn, thiên tai. Tổ chức thi công, trông coi các công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu... đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn thi đua thực hiện thắng lợi khâu đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện”. Nhiều mô hình, phong trào thi đua được phát động đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 84,47% khá, giỏi. Tổ chức và tham gia hơn 640 cuộc diễn tập các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối.

Phong trào TĐQT đã trực tiếp nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, Sư đoàn là một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT của Quân khu 2 và toàn quân. Năm 2019, 2020 Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; năm 2021, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; năm 2022, đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu Phong trào TĐQT của toàn quân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua...

Thời gian tới, Sư đoàn 316 tiếp tục đẩy mạnh công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, phấn đấu giữ vững đơn vị lá cờ đầu trong thi đua, trong đó tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu 80% cán bộ phân đội có trình độ huấn luyện khá, giỏi; kết quả kiểm tra giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự 80,5% đạt khá, giỏi.

Để đạt được mục tiêu trên, Sư đoàn xác định: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đề cao tính nêu gương, làm trước của cán bộ chủ trì và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi quân nhân.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào TĐQT, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Tăng cường công tác kiểm tra, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời; đưa Phong trào TĐQT phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN TRUNG ĐẮC, Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.