Đây là cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 huấn luyện tư thế vận động trong chiến đấu. 

 

leftcenterrightdel
Chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18 huấn luyện giải cứu con tin. 

 

leftcenterrightdel
Dân quân huyện Hoài Đức thực hành vận động tiến công trong diễn tập khu vực phòng thủ. 

 

leftcenterrightdel
Dân quân huyện Quốc Oai huấn luyện tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão. 

PHÚC NGUYÊN (thực hiện)