Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ việc giữ vững, phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến với phát hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng, nhân điển hình tiên tiến như: Mô hình “2 đột phá” của Binh chủng Tăng thiết giáp; “5 chủ động” của Quân đoàn 3; “4 cùng” của Quân đoàn 4; đơn vị “3 nhất” của Bộ CHQS TP Hải Phòng; “3 cùng, 4 biết” của Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của Thanh niên Quân đội; “Cơm chín, nước sôi, đẩy lùi Covid-19” của phụ nữ Quân khu 3...

Xây dựng, nhân điển hình tiên tiến đã tạo động lực thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị và toàn quân phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

MINH ĐĂNG