Trước kia, bộ đội nhà giàn DK1 tiếp nhận thông tin chủ yếu qua đọc báo giấy. Mỗi lần có tàu thay trực, các ấn phẩm của tờ báo chiến sĩ được đóng gói, bọc ni lông rồi chuyển xuống tàu. Do điều kiện sóng gió, khoảng cách xa nên báo thường đến muộn, nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn đối với bộ đội. Ngược lại, các cán bộ, chiến sĩ đón đọc rất nhiệt tình, nhất là những bài viết, trang thơ hay trên Báo QĐND Cuối tuần; những câu chuyện xúc động trên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng; những bài chuyên luận, gương người tốt, việc tốt... trên Báo QĐND hằng ngày. Có chiến sĩ còn cắt những bài báo mình tâm đắc, những hình ảnh đẹp dán vào cuốn sổ hoặc đóng thành tập lưu lại, khi có thời gian rảnh rỗi lại mang ra đọc.

Hiện nay, các nhà giàn DK1 đã có sóng điện thoại di động, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bộ đội có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh hơn thông qua việc đọc Báo QĐND điện tử. Tuy nhiên bộ đội vẫn luôn yêu thích, vẫn cắt, dán, sưu tầm những bài viết, truyện, thơ trên báo giấy như một sự trân trọng sản phẩm trí tuệ, mang nét đặc thù riêng-tờ báo chiến sĩ.

MAI THẮNG (Vùng 2 Hải quân)